روزنوشت- قوانین بین المللی ؟!!!

بنام خدا

شاید بتوان گفت بزرگترین طنز عالم در حال حاضر کلمه " قوانین بین المللی " است .

قوانینی که یا وجود ندارند یا اگر دارند ، ضمانت اجرایی وجود ندارد .

قوانینی که ظاهرا مخالفتی ندارد با هر گونه لشگرکشی آمریکا و اذنابش به هرکجا ، در هر زمان و به هر بهانه و با هر تعداد کشته از مردم بی گناه و ....

احتمالا تا زمان ظهور امام مهدی (ع) ، قوانین بین المللی همینگونه مضحک خواهند ماند و ملعبه دست قدرت های بزرگ خواهد بود .

/ 0 نظر / 27 بازدید