سلام آقای فتاح --- چرا فحش ؟

بنام خدا

آقای شجاعی بنام آقای فتاح اعلام نموده اند که یارانه را قطع کنید ، من فحش ها رو می خورم .

خوب من نمی دانم مگر در جامعه اسلامی قرار است کاری کنیک که مردم فحش بدهند و فقط منتظریم کسی خود را برای فحش ها معرفی کند ؟

بهتر نیست خدمت کنیم تا فحشی صادر نشود به آدرس هیچ کسی ؟

راستی چرا فحش ؟

احتمالا مردم حق دارند که ابتدا بنزین را به وعده یارانه گران کنیم و بعد یارانه را حذف کنیم و نیاز باشد که فحش هایی صادر شود ؟!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 37 بازدید