بررسی های منطقی (250) - قانون چسب و ارتباط آن با حجاب زن !!

بنام خدا

من یک نظریه هایی دارم که تا بحال هیچ کجا مطرح نکرده ام جز وبلاگم !!!

البته شاید اینجا کسی بخواند و برایش مفید باشد !

نظریه " چسب " ، ایده ها و افکار من است راجع به جنس مونث و تاثیر آن در زندگی اجتماعی انسانها .

من به حکم عقل به این نظریه رسیده ام  و هر کسی که تفکر کند ، می تواند این نظریه را درک کند .

به نظر من داستان جذابیت جنس زن برای جنس مرد ، حکمتی خاص دارد برای بقاء نوع بشر و تربیت انسانها در شرایطی که مورد نیاز است .

اینکه زن می تواند با خصوصیاتی که دارد ، مانند یک چسب عمل کند و اجزاء لازم یک خانواده را به هم پیوند دهد و در مرور زمان هم حافظ این پیوند باشد .

پیوند خانواده .

خانواده که در همه جوامع سلول های تشکیل دهنده پیکر اجتماع هستند ، بدون وجود زن و نقش مادری و خواهری و ... معنی ندارد .

درست مانند اقتصاد و مدیریت جامعه که بدون وجود مرد با تمام ویژگیهای آن ، معنی ندارد .

گویی در نظام خلقت ، زن مدیر داخلی سلول های اجتماع و مرد مدیر بیرونی این سلول ها است .

چرا من از کلمه چسب استفاده کرده ام ؟

زیرا  جذابیت جنس زن برای نوع مرد ، منحصر به برهه خاصی از زندگی نیست و باید این جذابیت تا آخرین لحظه های عمر هم باقی بماند تا " خانواده " باقی بماند .

اینکه در تمدن فعلی دنیا ، جنس مونث هویت خود را در " خودنمایی برای تمام مردم دنیا " تعریف کرده است ، مانند این است که یک چسب کوچک بخواهد همه دنیا را ترمیم کند !!!

زن و ویژگیهایی آن نمی تواند در بیش از یک خانواده کارکرد اصلی و حقیقی داشته باشد و شعاع و برد عملکرد آن محدود است .

مانند یک  مرد که نمی تواند ادعا کند توان و اراده و تفکر حل همه مشکلات دنیا را دارد !!

پس اگر جنس مونث را اینگونه تعریف کنیم که کارکردی عمومی دارد ، قدرت چسبندگی آن را به مرور از بین می بریم و توان آن را در " وظیفه اصلی " بسیار کاهش می دهیم .

 

/ 0 نظر / 23 بازدید