روزنوشت - شهید حججی الگوی عارفان جدید

بنام خدا

سخت است که در این دنیای  پرهیاهو ، راه را گم نکنی و به آن برسی که مقصود خلقت توست .

سخت است که با این همه اطلاعات ، در گمراهی عمیق فرو بروی .

سخت است که با این همه مشعل هدایت ، راه را  از بی راهه تشخیص ندهی .

سخت است که تمدن سازی اسلامی را رها کنی و بشوی هیزم برای آتشی که غرب برای خودش و همه مهیا کرده است .

سخت است که بشوی شمع و بسوزی  تا در پرتو  نورت بسیاری از  خواب زدگان  دنیا ، بیدار شوند و ....

و این رسالت شهید حججی هاست .

عجب است که خون می شود نور .

عجب است که شهادت  یک مجاهد می شود زلزله برای افکار متحیران .

و اینک درک می کنم که چرا عده زیادی از حاضران در کربلا ، بعد از کربلا شدند تواب و قیام توابین بر علیه یزیدیان  ایجاد شد و .....

چگونه است که خون شهید ، دنیا را   روشن می کند و  اجازه نمی دهد که  مومنان در  باتلاق  تاریکی دنیا فرو بروند .

و  شهید  حججی است که  ساکنان  کشتی ایران اسلامی را  با نور  خود  هشیار می کند که " دشمن بیدار است ".

و دشمن اصلی نفس اماره و شیطان هستند که  تا نفس در تن جاری است ، دشمنی آنها هم جاری .

و چه حقیر است دشمنی آمریکا و امثال آمریکا ،  که " ان کید الشیطان کان ضعیفا " .

تشکر باید بکنم از  روح بزرگ و عزیز شهید حججی و همه شهدای مدافع حرم که قلب ها را لرزاند و از مسابقه در بدست آوردن دنیای فانی حذر   داد .

تشکر باید بکنم  از روح  شهید حججی که با ایثار  بزرگ و عظیم خود ، راه را بر ایثار های کوچک ما باز کرد .

ما مردم  ایران اسلامی که درگیر تمدن سازی اسلامی شده ایم ، ولی گاهی مانند بچه های کوچک ، بر  سر امور کوچک دعوا می کنیم و از مسئولیت خود غافل می شویم .

مردمی که قرار است یاوران امام زمان (ع) باشند ، ولی گاهی غفلت های عجیبی می کنند و ایثار می شود کیمیا ؟!!!

و امثال شهید حججی  ناگهان با انفجار  ایثار  ، همه را  متوجه غفلت های خود می کنند .

ما  متوجه " حقارت معنوی " خود می شویم  و اینکه  " وای " ..

مجددا و به نسل حاضر گوشزد کرد شهید حججی که  برای عرفان ، نیاز به حلقه و ذکرهای خاص و مرید و مراد بازی نیست (!) .

برای عرفان و خداشناسی فقط نیاز به ایثار و از خودگذشتگی است و بس !

شهید حججی به ما یاد داد  راه  عرفان مطلوب نسل امروز را .

/ 0 نظر / 22 بازدید