روزنوشت - مشکلات پرشین بلاگ و مرخصی ما !!!

بنام خدا

سلام

مشکلات پرشین بللگ باعث شد که حس نویسندگی در امثال من مدتی کمرنگ شود و بشویم خواننده متون اینترنت !!!

اینترنت یا فضای مجازی محیطی است تعاملی که می توانی واردات داشته باشی و صادرات .

وقتی فقط استفاده کننده هستی ، در حقیقت فقط واردات فکری و فرهنگی داری .

وقتی مطلبی می نویسی (درست یا غلط ) تبدیل می شودی به شخصی که صادرات هم داری .

من هرگز دوست ندارم فقط استفاده کننده از مطالب فضای مجازی باشم و می خواهم فعال باشم .

فعالیتی نه در راستای آنچه می بینم و می خوانم ، بلکه فعالیتی منتقدانه که "حق" را در نظر بگیرم .

فعالیتی حق طلبانه ، در راستای رشد فکری خودم و دیگران .

امیدوارم به یاری خداوند متعال موفق شوم .

 

/ 0 نظر / 22 بازدید