روزنوشت - دولت و مسئولیت پاسخگویی به مردم

بنام خدا

اعتراض حق مردم است ، ولی هیچ مجوزی داده نمی شود !!

خوب نتیجه این می شود که اعتراض در ذات خود غیر قانونی تلقی شده و افراد معترض از ابتدا خود را در معرض مقابله می بینند و لذا سعی می کنند با حالت تهاجمهی حضور داشته باشند.

چرا ؟

خوب می توان تجمعات معترض را به مکان هایی هدایت کرد که هیچگونه اموال عمومی نباشد که کسی سوء استفاده کند و بعد زد و خورد پیش بیاید و ...

/ 0 نظر / 37 بازدید